Voldgiftsret.dk er et supplement til bogen Voldgiftsret, 2. udgave, af Jakob Juul og Peter Fauerholdt Thommesen, der udkom på Forlaget Thomson i 2008.

Voldgiftsret er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret og bogen behandler bl.a. spørgsmål om

  • hvilke sager der kan behandles ved voldgift
  • voldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og ugyldighed
  • voldgiftsaftalens retsvirkninger
  • voldgiftsrettens etablering og sagsbehandling
  • forholdet mellem voldgiftsretten og domstolene
  • anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen
  • ugyldighedssøgsmål

Bogen inddrager rets- og voldgiftspraksis i Danmark, Sverige og Norge.

På hjemmesiden bliver bogen løbende opdateret med rettelser og tilføjelser, herunder ny retspraksis og litteratur, og der er mulighed for at kontakte Peter Fauerholdt Thommesen med kommentarer og spørgsmål.

Opdatering er senest sket den 1. november 2016.