nyheder      
      ny retspraksis    
      ny litteratur    
      ny lovgivning    
      tilføjelser    
      rettelser    
    nyhedsbrev      
    bogbestilling      
    links      
    kontakt      
           
         
           
         
 

ny retspraksis

     
     

Danske afgørelser

U2018.3405Ø:
Fuldbyrdelse af voldgiftskendelse afsagt af en voldgiftsret i Rusland nægtet fremme, da det fandtes at være i strid med parternes voldgiftsaftale, at voldgiftssagen ikke blev indledt i Danmark, men derimod i Rusland. Landsretten fandt det godtgjort, at parterne havde haft til hensigt, at en voldgiftssag skulle rejses i indklagedes land.
(Afsnit 9.7 og 10.4.2)

Højesterets dom af 18. oktober 2018 i sag BS-9266/2018-HJR:
I en banks garantierklæring over for en entreprenør på vegne af en bygherre hed det, at bortset fra ”spørgsmål om udbetaling under garantien”,  skulle tvister mellem banken og bygherren behandles af en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Voldgiftsklausulen skulle fortolkes således, at spørgsmål om garantiens størrelse, herunder nedskrivning og ophør i henhold til garantierklæringens bestemmelser herom, skulle anses for spørgsmål om udbetaling under garantien, som var undtaget fra aftalen om voldgiftsbehandling af tvister.
Dommen kan læses her.
(Afsnit 4.4.1.)

TBB2017.557VBA:
Sagsanlæg ved de almindelige domstole afbrød ikke forældelsesfristen, da mangelsag baseret på indtrædelsessynspunktet skulle være anlagt ved voldgift.
(Afsnit 8.1.4, s. 224)

Gå til toppen af siden

 

Udenlandske afgørelser

Der er endnu ikke tilføjet nye afgørelser.

Gå til toppen af siden

Tilbage til Nyheder